Info


- Název zařízení: Mateřská škola Puškinova, Vyškov, příspěvková organizace

- Zařazení do sítě škol. předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 20.2. 1996

- Adresa: Puškinova 500/4, 682 01 Vyškov

- Právní forma: příspěvková organizace

- Statutární zástupce: Bc. Ivona Henrichová

- Zřizovatel: město Vyškov

- Kapacita: 59 dětí

- Školní jídelna: 90 jídel

- Počet tříd: 3

 

- Telefon: 517 348 327

- Email: mspuskinova@seznam.cz

 

 

- Zaměstnanci: 

Ředitelka:        Bc. Ivona Henrichová

 

Učitelky:         Alena Štěrbová

Bc. Mária Míčová

Kristýna Muzikářová

Markéta Oplocká

Bc. Ivana Šedá

 

Školnice, úklid: Daniela Silnicová

  Miluše Daňková

 

Kuchařky:      Klára Bajerová

Daniela Silnicová

 

Vedoucí školní kuchyně a ekonomka: Miroslava Dvouletá

                          Milada Jašíčková

 

Údržba: Zdeněk Křetínský

 

- Vybavení školy: standartní

- Příspěvek na provoz: 400,-kč/ měsíčně

- Zápis do MŠ vyhlašuje město Vyškov po dohodě s ředitelkou školy

 

Mateřská škola Puškinova, Vyškov, příspěvková organizace zahájila provoz 1. 9. 1963. Škola je umístěna v okrajové, poměrně hustě obydlené části města v blízkosti nemocnice. Budova je jednopodlažní. V přízemí se nacházejí šatny dětí, zaměstnanců, technické zázemí školy a školní kuchyně, která je součástí školy. MŠ je trojtřídní. Třídy jsou prostorné, vybavené standandartním nábytkem, který je postupně obměněn dle platných norem. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí. MŠ obklopuje prostorná zahrada, která umožňuje dostatek pohybu v průběhu celého roku.