GDPR


Úřad pro ochranu osobních údajů
 Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Ve Vyškově dne 22.5.2018

Věc:  Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

 

I.
Mateřská škola Puškinova, Vyškov, příspěvková organizace jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Správce osobních údajů má podle čl. 37 odst. 7 GDPR povinnost sdělit dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748 (dále jen „pověřenec“).

Osoba určená pro jednání za pověřence je: pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1. ID datové schránky 5b36car
2. adresa sídla:  Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo:  732 464 854, 732 657 386, 733 281 378
4. e-mail:    poverenec@gdprdoskol.cz

S pozdravem

                       ......................................……….
                                   Bc. Ivona Henrichová, ředitelka
                                   Mateřská škola Puškinova, Vyškov,
                                       příspěvková organizace