Akce


Kalendář akcí MŠ na školní rok 2018/2019
 
ZÁŘÍ
- Třídní schůzky 
- Návštěva dinoparku Berušky 
- Podzimní dílna (dýně) + výstava+ táborák 
 
ŘÍJEN
- Atletická olympiáda v ZŠ Letní Pole
- Tetiny na podzim
- Barevný podzim + výrobky z listů, podzimní draci
- Podzimní slavnost 
 
LISTOPAD
- SV. Martin v MŠ
- Kaštanové a bramborové tvoření
- Hrajeme si na školáky v ZŠ Purkyňova
 
PROSINEC
- Mikulášská besídka
- Vánoční koledování na školní zahradě 
- Vánoční koledování - vystoupení na náměstí, v Charitě, v nemocnici
- Představení dětí ze ZŠ a MŠ speciální
 
LEDEN
- Tříkrálové koledování
- Den otevřených dveří v ZŠ
- Sněhové hry a radovánky (stavba ze sněhu na školní zahradě)
 
ÚNOR
- Hudební vystoupení
- Maškarní karneval
 
BŘEZEN
- Vynášení Smrtky "Vítáme JARO"
- Návštěva knihovny
- Naučný program "Zvířata na statku"
- "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát" - zdobení vajíček v MŠ - výstava v MŠ
 
DUBEN
- Den Země
- Sázení stromků na školní zahradě
- Návštěva muzea - velikonoce
- Návštěva záchranky
- Beseda s policií
 
KVĚTEN
- Oslava Dne matek 
- Naučný program v ZOO
- Dny s městskou radnicí
- Den u Hasičů
- Beseda s policií
 
ČERVEN
- Mezinárodní den dětí
- Olympiáda v MŠ
- Celé Česko čte dětem
- Rozloučení s předškoláky, táborák
 
Cvičení v tělocvičně a počítačová učebna – dle dohody se ZŠ Purkyňova.
 
Aktuálně budou zařazeny akce se sdružením Piafa, nabídky kulturních akcí, akce ZŠ, návštěva muzea letectva, hvězdárna, "babička na čtení - Diogenes, apod.