Stravné v MŠ

15. 12. 2021

Od 1.1.2021 dojde ke zvýšení ceny stravného v MŠ Puškinova, Vyškov.

Ceny stravného byly projednány se zřizovatelem a byly stanoveny takto:

Děti 3 – 6 let:  dopolední svačina  10,- Kč

oběd  26,- Kč

odpolední svačina  10,- Kč

cena celkem: 46,- Kč

Děti 7 leté:    dopolední svačina  10,- Kč

oběd  26,- Kč

odpolední svačina  10,- Kč

cena celkem: 46,- Kč

Na sněhu je primaLETNÍ PRÁZDNINY 2022