Informace k otevření MŠ

13. 4. 2021
– od 12.4.2021 nástup předškoláků ( děti, které od 1.9.2020 do 31.8.2021 dovrší věku 6 let)
– provoz bude ve skupinách do 15 dětí
– děti budou v pondělí a ve čtvrtek před vstupem do MŠ testovány – rodiče budou u testu přítomni a počkají na výsledek, test je možné absolvovat i antigenní nebo PCR na poliklinice – nutné zajistit podle zájmu individuálně a předložit výsledek
– bez negativního testu nesmí být děti do MŠ puštěny
– provoz bude probíhat jako pře uzavřením MŠ, děti budou vstupovat samostatně a vydávány u vstupu
– v MŠ děti nemusí mít respirátory, musí mít však respirátor trvale umístěný v šatně v uzavřeném obalu
– omlouvání nemocných dětí probíhá tradičně – nutné nahlásit nejpozději den předem
KarnevalInformace k testování